Kvaliteet ja ohutus

F-RIB on Euroopa Liidus registreeritud kaubamärk. F-RIB kaubamärgi all müüakse jäigapõhjalisi kokkuklapitavaid kummipaate, mida inglise keeles nimetatakse foldable rigid inflatable boat (FRIB). F-RIBe toodab Peterburi ettevõte TD Aquamarine.


OÜ Sympaat müüb ainult CE-märgisega paate. CE-märgis kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidus kehtestatud keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele ja toodet võib Euroopa Majanduspiirkonnas müüa.

F-RIBid sertifitseeris International Marine Certification Institute Brüsselis. Sertifikaadid on andmebaasist leitavad näiteks tootjaettevõtte TD Aquamarine nime sisestades.


F-RIBid on majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse järgi C kategooria ehk rannalähedased väikelaevad: projekteeritud ja ehitatud rannalähedaseks sõiduks, kasutamiseks rannikuvetes, suurtel lahtedel, järvedel ja jõgedel tuule tugevusega kuni 6 palli ja laine kõrgusega kuni 2 meetrit.

Lisaks kohustab määrus väikelaeva pardale võtma teatud varustust, sealhulgas vähemalt ühe päästevesti või ujuvusvahendi iga pardalviibija kohta, päästerõnga ning esmaabivahendid.

Meresõiduohutuse seaduse § 351 kohaselt tuleb F-RIB kui väikelaev registreerida liiklus- või laevaregistris. Väikelaeva registreerimise eeskirja leiad siit.


Iga F-RIB tarnitakse ostjale tervikliku komplektina, kuhu kuuluvad:

F-RIB paat
2 aeru
2 istmelauda (mudelil F-RIB 275RF üks istmelaud)
pump
paranduskomplekt
ümbriskott
kasutusjuhend


Kõiki F-RIB paate saab kasutada päramootoriga. Iga mudeli juures on toodud nii soovituslik kui ka suurim lubatud mootori võimsus.

F-RIB paadiga võib sõita ilma väikelaevajuhi tunnistust omamata, kui täidad teatud tingimusi. Mootori valimisel tuleb arvestada mootori võimsuse ja juhtimisõiguse seosega meresõiduohtuse seaduse § 39 lõikes 5: veesõiduki juhtimiseks, millel on purjepind kuni 25 m2 või mootori võimsus kuni 25 kW, ei nõuta väikelaevajuhi tunnistust, kui veesõiduk sõidab valgel ajal ja hea nähtavuse korral merel kuni 5 meremiili kaugusel kaldast ja sisevetel kuni 9 kilomeetri kaugusel kaldast. Seega, väikelaevajuhi tunnistust ei nõuta, kui mootori võimsus ei ületa 25 kW ja sõidad ilusa ilmaga valgel ajal kaldast mõistlikus kauguses.


Kui tunned väikelaevade tootmise ja kasutamise vastu suuremat huvi, tutvu Eesti Meretööstuse Liidu ja Euroopa Liidu vastava katusorganisatsiooni European Boating Industry veebilehtedega. Võid alla laadida ka peamiselt tootjatele suunatud eestikeelse rakenduse väikelaevu puudutava eurodirektiiviga tutvumiseks.